Lavine AS 
Posthusbakken 7a
3840 Seljord
-------
Epost: hans@lavine.no 
Telefon: 973 22 976

Daglig leder:
Hans Inge Hagen
95065738
hans@lavine.no